Veckobrev v.37

Veckobrev v.37  11/9 – 15/9 2017

 

Den här veckan har vi börjat med att dela upp klassen i två grupper. Vi kallas för Raketen och Regnbågen. Vi arbetar på samma sätt i båda grupperna och vi gör det också vid samma tillfälle på dagen. På den vita tavlan sätts ett dagsschema upp med bilder som stöd för eleverna. Vi berättar också vilket ”Mål” varje lektion har och efter lektionen så utvärderar vi ”Målet”.


Varje morgon börjar vi med mandala-målning till lugn musik.

Mycket uppskattat av eleverna. Därefter en samling innan resten av dagen presenteras. På samlingen den här veckan har vi fokuserat på elevernas adresser. Att veta vilken adress man bor på tycker vi är viktigt. I nästa vecka kommer vi att besöka elevernas adresser och de får visa kamraterna var de bor.

I tisdags började  vårt projekt i NTA= natur teknik för alla. På första lektionen handlade det om att prata om vad de känner till om att jämföra och mäta och även se likheter och olikheter i varandras ansikten.

På onsdagen hade vi vår årliga ”Skoljoggen”. Att springa eller promenera runt en slinga i närområdet och samla stämplar tillsammans hela skolan, det är toppenroligt tyckte de flesta. Lite jobbigt också förstås. Där efter blev det många bra tankar och disskussioner om lika- olika, fler-färre och antal. Vi gjorde ett stapeldiagram där vi såg att  ”5” varv var det antal varv som flest elever i vår klass sprang. Dock sprang några färre och några fler.

Vi har i veckan i matteboken också arbetat med begreppen ”lika och olika”. Även de grupplekar vi gjort i klassrummet har handlat om just detta begrepp. Vi har lekt” gör om mig leken” och ”kims lek”.

I går var vi till Sätunaparken där målet var att ha roligt tillsammans. Vi fick också öva oss i hur man uppträder i en buss och kring en busshållplats.

De sånger vi sjungit på musiken har också handlat om vänskap men också om veckodagar. Några av favoritsångerna heter : Vänner, Olika och Ett rött litet hjärta.

Nästa vecka: På tisdag besöker vi den lilla radbyn Viby by strax utanför Sigtuna. Vi kommer att få gå runt i byn och lära oss om hur livet var i byn för ca. 100 år sedan. I ett av husen kommer vi också att få gå in och höra om livet inomhus. En ”gumma” tar emot oss i köket. Eleverna ska ha kläder som passar för att vara utomhus och även ta med frukt eller smörgås. Vi äter lunch på skolan. Vi går från skolgården kl. 8.00 till bussen . Se till att vara i tid då vi inte kan vänta på någon. Kom till skolan kl.7.45 så vi vet att alla är på plats.

På onsdag den 20/9 kommer resterande utvecklingssamtalen att äga rum.

Vi kommer i dag att skicka med en ansökan om bibliotekskort. Lämna den påskriven så snart ni kan . Vi  har bokat in tid för besök på biblioteket i oktober och då kommer alla att få ett eget lånekort.

Trevlig helg! Åsa Annika Carita Stephanie Daad


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v.36

Veckobrev v.36  4/9 – 8/9 2017

Först och främst vill vi tacka alla föräldrar som kom och var engagerade på föräldramötet i tisdags. Tillsammans når vi längre… Många skrev upp sig för utvecklingssamtal och ni som ännu inte  bokat en tid uppmanas att så snart som möjligt att göra detta. Samtalstiderna sitter i korridoren utanför klassrummet. Som extra blad i dag finns det en blankett  med frågor att besvara tillsammans med sitt barn. Ta med detta till utvecklingssamtalet där eleven och förälder deltar.

På föräldramötet presenterade Yasmine sig. Hon studerar på lärarhögskolan och gör praktik hos oss under hösten.

Vi har i veckan fortsatt arbetet i ”Boken om mig”. Vi har pratat om känslor men också om att vi är bra på olika saker. Någon är bra på att dansa och någon är bra på att baka.

I tisdags besökte vi Mulle Meck- parken i Ulriksdal. Vi hade en toppendag full med lek och bus. Först sprang alla runt för att se vad som fanns att göra men sedan blev alla lite lugnare och kunde leka bland alla husen, rutschkanorna och fordonen.

På onsdagen fick alla dokumentera utflykten med både bild och text. Bilderna sitter i korridoren utanför klassrummet.

På idrottslektionen lekte vi även denna vecka uppmärksamhetslekar med rockringar. Att lyssna på instruktioner, att inte krocka och samarbeta är färdigheter vi tränar på. Vi hann också leka några andra rörelselekar. Att röra på sig mycket är bra för hälsan.

I går avslutade vi också vårt arbete med trivselreglerna. Den sista regeln är att vi ska ”Hjälpa varandra”. Prinsessan var hjälpsam mot kråkan som hade slagit sig. Vi fick också öva på att hjälpa varandra när vi ritade av våra händer som vi nu satt upp runt trivselreglerna. På händerna skrev eleverna vänskapsord. Hur vill du att en kompis ska vara? Många skrev ”snäll”.

Onsdag den 13/9 springer hela skolan ”Skoljoggen”. Vi kommer att springa en slinga i närområdet och eleverna samlar stämplar för varje varv man springer runt. Detta sker på morgonen  från kl. 8.10 till ca. 9.20. Eleverna behöver att ledig klädsel och idrottsskor på sig. Vi duschar inte. Någon annan idrottslektion blir det inte den dagen.

Torsdag den 14/9 har hela skolan en aktivitetsdag tillsammans. Vi kommer att vara på Midgårdsvallen och ha samarbetslekar. Lunch äter vi på skolan. Vi behöver inte byta om och duscha men sätt på eleverna kläder man kan röra sig i .

Tisdag den 19/9 ska vi på studiebesök i Viby by utanför Sigtuna. Den dagen börjar vi kl.8.00. Vi går då direkt till bussen så kom inte för sent. Ha kläder som passar väderleken och skicka med frukt /smörgås som vanligt. Lunch äter vi på skolan i vanlig tid.

Trevlig Helg! Åsa Annika Daad Stephanie Carita


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v.35

Veckobrev v.35  28/8 – 1/9 2017

 

Den här veckan har vi fortsatt vårt arbete med att lära känna varandra. Vi har lekt lekar tillsammans ute på den stora gräsmattan. Vi har lekt ”Pepparkakskull” och ” Under hökens vingar”.

I vårt häfte ” Boken om mig” har vi den här veckan pratat om olika känslor. Eleverna har berättat om hur man känner sig vid olika tillfällen t.ex. när man får bada i en pool känner man sig GLAD, när man inte får vara med kan man känna sig ARG och i mörkret kan man känna sig RÄDD. Vi har fotat eleverna där de visat oss olika ansiktsuttryck.

 

Vi har också fortsatt arbetet med våra ”Trivselregler”. Att man ska ”lyssna” på alla är viktigt och även att man ska ”dela med sig” med våra gemensamma saker. Kråkan och prinsessan har varit på besök flera gånger och vi behöver nog lära kråkan ett och annat…

I onsdags hade alla sin första idrottslektion. Mycket tid kommer att gå till att lära eleverna att ta hand om sina kläder, vika ihop handdukar efter dusch osv. I själva idrottssalen fick vi leka lekar med rock-ringar där instruktioner skulle följas och utföras. Vi hann också leka några andra lekar tillsammans. Kom ihåg att skicka med kläder, skor och handduk då flera elever hade glömt att det var idrott. Varje onsdag är det idrottslektion om vi inte säger något annat.

I går diskuterade vi hur många bokstäver vi har i våra namn och vi jämförde och såg att många hade 4 eller 5 bokstäver. Vi gjorde nämligen bokstavslarver som nu sitter på väggen i klassrummet.

Nästa vecka:  På tisdag 5/9 åker vi till ”Mulle- meck” parken  i Ulriksdal med pendeltåg. Vi börjar som vanligt 8.10 och går direkt till bussen. Vi tar med hamburgare att äta och ni kan skicka med frukt som vanligt. Vi beräknar vara tillbaka till13.15.

Föräldramöte tisdag 5/9 kl.18.30. Alla träffas först i matsalen i stora skolan innan vi sedan går ut i klassrummen för att fortsätta mötet. Vi beräknar att det slutar 20.00.

Torsdag den 7/9 är det skolfotografering. Exakt tid vet vi ännu inte.

På gång: tisdag den 12/9 och onsdag den 20/9 kommer de individuella utvecklingssamtalen att äga rum. Vi har satt upp ett papper i korridoren utanför klassrummet där ni själva skriver in ert barns namn på den tid ni själva väljer för mötet. Ju snabbare ni skriver upp er ju fler tider finns det att välja bland! Vi kommer i nästa vecka att skicka med ett formulär med frågor att besvara inför mötet. Det pappret tar ni sedan med tillbaka och vi diskuterar detta på utvecklingssamtalet.

Trevlig Helg! Åsa Annika Daad Stephanie Carita

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v.34

Veckobrev v.34 21/8 – 25/8 2017

 

Äntligen har vi fått träffa de nya förskoleklassbarnen! Det är så roligt med en ny grupp att lära känna. Ni är alla hjärtligt välkomna till Tingvallaskolan!

I måndags startade vi på skolgården med presentation av alla pedagoger i skolan och sedan fick alla svalka sig med en glasspinne! Vår verksamhet bedrivs i paviljongen som vi också kallar för ” Silverhuset”. Där har vi både skola och fritidsverksamhet för de yngsta eleverna.

Eleverna fick på måndagen ett kuvert med information och blanketter som ska skrivas under och åter lämnas till skolan. Ni som ännu inte gjort det uppmanas att så snart som möjligt göra detta. I välkomstbrevet stod det att eleverna får veckobrev varje vecka och det är detta brev som nu klistras in i loggboken. Det är viktigt att läsa informationen som finns i veckobreven. Ni kan också läsa veckobrevet i den blogg som förskoleklassen har och även då titta på bilder från veckan som varit. Adressen till bloggen är www.tingvallaskolansförskoleklass.se.

Vi uppmuntrar er föräldrar att skicka med en frukt eller liten smörgås till sagoläsningen på förmiddagen. Vi äter lunch kl. 12.00 och behöver lite energi fram till dess.  Kom ihåg att ALDRIG skicka med nötter till skolan då det finns elever med kraftig nötallergi!!!

Den här veckan har vi arbetat mycket med värdegrundsfrågor. Vi har mött en kråka och en prinsessa som inte varit så goda vänner. Vi har pratat om hur vi vill ha det tillsammans och två av våra regler sitter nu på väggen på ett collage. I nästa vecka fortsätter det arbetet. Vi har också tränat på att skriva våra namn och jobbat i en bok vi kallar ” Boken om mig”.

I onsdags fick eleverna också sin mattebok och vi fick göra en sida tillsammans där vi tränade på lägesbegrepp såsom på, bredvid och över.

Vi har lekt namnlekar och andra lekar för att lära känna varandra. Vi har kommit fram till att man behöver kunna reglerna när man leker lekar tillsammans för att man ska tycka att det är roligt.

Nästa vecka: På onsdag har eleverna sin första idrottslektion. Skicka med idrottskläder, skor och handduk.

På gång: Vi planerar att åka på utflykt till Mulle meck – parken i Ulriksdal tisdag den 5/9. Den dagen tar vi med lunch från skolan men ni kan skicka med frukt som vanligt. Vi beräknar vara tillbaka till 13.15

Trevlig helg!

Åsa Annika Stephanie Daad Carita


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v22

Veckobrev v.22  29/5 – 2/6 2017

 

Nu har vi kommit in i den sista månaden för det här läsåret. Tänk så fort tiden har gått!

I förra veckan, som bara var tre skoldagar, fick vi vara med om när våra puppor förvandlades till fjärilar. Våra tistelfjärilar hade vi i fjärilsburen tre dagar innan vi sedan hade utsläpp av fjärilarna ute på den stora gräsmattan. Fjärilarna var nästan som tama innan de sedan flög iväg till maskrosorna för att suga nektar. En stor dag för våra elever!

Den här veckan var vi iväg på utflykt till Mulle meck – parken i Ulriksdal. Vi började hösten där och nu” knöt vi ihop säcken” med ytterligare ett besök i denna härliga lekpark. Vi trodde vi skulle få regn men vädret höll upp när vi var där och det var skönt.

Den här veckan  har vi också försökt slutföra vårt arbete i matteböckerna.  Vi har arbetat med siffror och antal, mönster och ordningstal.

Vi har också gjort en test för att se om eleverna har kännedom om alla bokstäver såväl versaler som gemener. Överlag har testerna visat att de flesta kan koppla ljud till bokstav.

I dag har vi haft terminens sista idrottslektion. I dag vill vi att alla extra kläder i hallen ska tas hem då det ska vara storstädning under helgen.

Nästa vecka: Vi är lediga från skolan på måndag 5/6 och tisdag 6/6.

Resten av veckan kommer vi att städa och skicka hem deras material i mappar. Åka iväg på någon kortare utflykt och öva sångerna till skolavslutningen. Ni får inget mer veckobrev då vi vill att allt ska tas hem på onsdag.

Tisdag den 13/6 är det skolavslutning. Vi träffas i klassrummet 8.10 som vanligt. Vi går på led ut på skolgården där en gemensam avslutning börjar 8.30. När den är avslutad går vi tillbaka till klassrummet där vi önskar varandra en glad sommar och sedan fikar vi tillsammans såsom vi gjorde vid julavslutningen. Skolan bjuder på saft och kaffe och ni tar med kakor/bullar/ tårta till en gemensam buffe för alla att ta del av. Vi beräknar vara klara med allt ca. 10.00. Då slutar eleverna skolan för dagen. Fritids för de elever som anmält närvaro. Ingen skollunch för övriga.

 

Då detta är läsårets sista veckobrev passar vi nu på att tacka er alla för ett roligt och givande läsår med mycket skratt, bus och kunskaper.

Vi önskar alla fortsatt lycka till i skolans värld!

Trevlig helg och Nationaldag!

Åsa Annika Daad Stephanie Felix Carina


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v.20

Veckobrev v.20 15/5 – 19/5  2017

 

I måndags jobbade vi med de två sista bokstäverna i  ”Veckans bokstäver”. Det var Xx och Öö som var kvar. När vi såg avsnittet från bokstavslandet så märkte vi att det inte finns särskilt många ord på X , så vi hittade inga ord förutom musikinstrumentet som heter xylofon. På bokstaven Ö gick det bättre, där hittade vi på bl.a. ödla, öken, över, önskemat och ö.

På tisdagen fick vi en härlig dag vid Skånelaholms slott. Solen sken och vi njöt av att få gott om tid till mat och lek förutom guidning av slottet. Vi gick i två grupper inne på slottet och fick se många spännande saker. Tavlor på väggarna, stora skåp och möbler . Slottet är nästan fyra hundra år gammalt men det är inget kungligt slott. På besök i slottet har ändå en drottning varit. På vinden fanns en samling av gamla allmogesaker som t.ex. spinnrockar, värmelyktor och kardor. Vi åt hamburgare i slottets park och sedan lekte vi tillsammans.

På onsdagen fick eleverna berätta om vad de kom ihåg från utflykten och sedan fick de rita varsin bild från utflykten.

 

I onsdags öppnade vi också växtpressen för att se om vitsipporna hade torkat. Det hade de gjort och vi gjorde bokmärken av dessa att sedan kunna lägga i en bok när man läser.

I går, torsdag, var det dags för friidrott på Midgårdsvallen . Alla eleverna var uppdelade i grupper som tävlade mot varandra i följande grenar: kast med boll, kulstötning, längdhopp och löpning. Vi hade också stafettlekar  tillsammans.  Kul att göra aktiviteter med elever i blandade åldrar.

I dag har vi skrivit i loggboken och också avslutat vårt vårtema.

Den här veckan har vi följt hur våra frön gror i plastmuggarna och vi ser att våra puppor verkar trivas i fjärilsburen. Nu väntar vi på att de ska bli fjärilar… kanske nästa vecka?

 

Nästa vecka:  Vi är lediga på torsdag 25/5 och fredag 26/5. Inget veckobrev kommer.

Tisdag den 30/5 är det utflykt till Mulle Meck parken i Ulriksdal. Vi börjar 8.10 och beräknar vara tillbaka på skolan 13.15. Vi tar med pastasallad och dryck men eleverna får ta med extra fika om de vill. Vi är utomhus hela dagen så se till att de har kläder som passar för väderleken . Det finns vatten att leka med så extra kläder kan vara på sin plats!

Trevlig Helg! Åsa Annika Daad Stephanie Felix Carina


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v.19

Veckobrev v.19 8/5 – 12/5 2017

 

I måndags hade vi ett rejält arbetspass med matte. Detta tränar deras förmåga att under en längre tid koncentrera sig och jobba utan att störa någon annan. Vi jobbar med siffror och antal.

På tisdagen var det återigen dags för bokstavsarbete. Den här veckan bokstäverna ”JJ och Dd”.  Vi hade tre stationer : bokstavsboken, collage och att göra självporträtt med meningar som började på ordet ”Jag”. Bilderna blev fina  och unika.

På onsdagen fortsatte vi med att kombinera temat med en aktuell bokstav. I jord planterade vi ett solrosfrö. Eleverna vet att värme, sol och vatten nu ska få det lilla fröet att gro. Vi förberedde oss också inför Skansenutflykten i morgon. De flesta visste inte vad Skansen är för något så vi tittade på bilder och film för att få ett hum om detta. Vi träffades  också och sjöng om det lilla fröet som ligger gömt i jorden . Den sången är en rörelsesång som eleverna har lärt sig bra. En ny sång vi började med i onsdags är den sång vi ska uppträda med på skolavslutningen.

På torsdagen var vi äntligen iväg till Skansen i Stockholm. Vårt mål med resan var att se om djuren hade fått ungar och att ha ett trevligt minne att dela tillsammans. Hoppas också att vi alla har lärt oss något nytt som vi tidigare inte kände till. Om ni går in på bloggen finns det bilder att titta på från utflykten bl.a. Adressen är : www.tingvallaskolansförskoleklass.se

I dag har vi samlat in elevernas läsläxor. Roligt att så många har gått framåt i sin läsutveckling. Tack för ert stöd i detta. Vi har också dokumenterat hur våra larver växer. I förra veckan fick vi våra larver som vi beställt från England och nu är de en vecka gamla och redan mycket större. Vi ser framåt mot deras fortsatta utveckling…..

Nästa vecka: Tisdag den 16/5 kommer en abonnerad buss och hämtar oss 8.15 för färd mot Skånelaholms slott utanför Rosersberg. Vi kommer att få gå på guidad tur i slottet men också ha tid för lek utomhus. Vi tar med lunch men skicka gärna med extra vatten och frukt. Vi slutar som vanligt 13.00 på skolan.

På torsdag den 18/5 har vi idrottsdag med friidrott på Midgårdsvallen. Alla är omklädda till skolstarten. Vi äter lunch på arenan men man blir törstig så extra vatten är bra att ta med sig.

Ingen idrott nästa fredag den 19/5.

Trevlig helg!

Åsa Annika Stephanie Daad Felix Carina


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v.18

Veckobrev v.18  2/5 – 5/5 2017

 

Så har vi kommit in i den sista vårmånaden. Maj månad har börjat med strålande varmt väder. I tisdags berättade eleverna hur de hade firat valborg och det var många som pratade om tivolibesök och våreldar.

På tisdagen arbetade vi också med veckans bokstäver som är Cc och Zz. Att hitta på ord på bokstaven z var ganska svårt och det var också svårt att veta om orden stavas med c eller k . Tillsammans går det ändå ganska bra. I stället för att jobba med ipad fick eleverna  slutföra en bild där huvudet på en zebra fanns och eleverna skulle rita dit kroppen. Det blev fina bilder av denna uppgift.

På onsdagen hade vi ett skapande till vårtemat och bokstavsarbetet. Vi färglade efter en förlaga varsin citronfjäril som nu fladdrar på vår tema – vägg.

Vi gick sedan en promenad till naturrutan för att fota vårens utveckling. Vi såg att löven har spruckit ut och vitsippor trängs på marken med blåsipporna. I myrstacken kryllar det av liv.

På torsdagen gick vi tillbaka till naturrutan för att lägga vitsippor i växtpress. Då hann vi också leka tillsammans.  På morgonen hade vi sett ett avsnitt ur serien ”Ugglan och kompisproblemet” där vi diskuterade att man måste våga säga ifrån om något känns fel.

I dag har vi haft idrott men också hunnit med att lyssna på elevernas läsläxor.  Det nya ordet att leta efter i böckerna är ”har”.  I loggboken har vi skrivit om att vi har pressat vitsippor.

Här kommer en lista på vårens aktiviteter

  • 11 maj utflykt till Skansen . Skolstart 8.10. tillbaka ca 14.30. Vi tar med lunch men ni får skicka med extra fika och dryck om ni vill. Kläder efter väderlek.
  • 16 maj utflykt till Skånelaholms slott. Det ligger utanför Rosersberg. Vi åker dit i abonnerad buss. Vi tar med lunch från skolan . Skicka med frukt och vatten . Vi är utomhus nästan hela dagen  .Kläder efter väderlek.
  • 18 maj idrottsdag med halva skolan . Vi är på midgårdsvallen hela dagen . Eleverna är klädda i idrottskläder hela dagen. Skicka gärna med extra dryck.
  • 30 maj utflykt till Mulle meck parken i Ulriksdal. Vi börjar 8.10 som vanligt men slutar ca.13.15. Vi tar med lunch  men ni får skicka med extra fika om ni vill. Vi är utomhus hela dagen.

Trevlig helg! Åsa Annika Stephanie Carina Daad Felix


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v.17

Veckobrev v.17  24/4 – 28/4 2017

 

I måndags fylldes våra grenar på ”träden” i klassrummet av körsbärsblommor gjorda av silkespapper. Nu ser de ut som träden i Kungsträdgården vi såg på i torsdags. Jättefina. Vi hade också en mattelektion där vi pratade om visarna på en klocka och namnet på dessa som heter minutvisare och timvisare. Vi tillverkade egna klockor som vi kan ha hemma och öva med. Att kunna klockan är svårt och det får vi återkomma till.

På tisdagen var det dags för ”veckans bokstav” som är Pp. Vi hittade massor med ord som börjar på ”p”. Pirater, polis, pizza, potatis, pappa var några av alla ord vi kom på. Det gick också lätt att fylla collagen med bilder från tidningarna. Det fanns parfymflaskor, pärlor, pengar bl.a.

I onsdags såg vi en film om fjärilens livscykel. Vi hade först lyssnat på elevernas kunskaper om fjärilar. De kunde redan innan att fjärilar kan flyga, att de har olika färger och att de innan de blir färdiga fjärilar är larver. I filmen följde vi hur fjärilar lägger ägg som sedan växer till larver. Larverna äter sig stora på blad och när de är färdiga så spinner de en tråd som blir till en puppa. Puppan förvandlas till en fjäril efter 2-3 veckor. Eleverna fick sedan göra en livscykel med hjälp av ris och olika pastasorter. Dessa blev väldigt vackra.

I går, torsdag, såg vi ett till avsnitt ur serien ”Ugglan och kompisproblemet”. Vi diskuterade att det är viktigt att hålla det man lovar. Vi jobbade också i matteboken med siffror. Vi tränar på att forma siffrorna rätt. Efter vår korta förmiddagsrast pratade vi om valborg och tillsammans gjorde vi en valborgsmässoeld av silkespapper.

I dag , fredag, har vi lyssnat på elevernas läsläxor. En ny bok och ett nytt ord har delats ut i dag. Det nya ordet är ”den”. Någon idrott blev det inte idag då vi hastigt bestämde att ha en städdag utomhus inför valborg. Vi har städat och gjort fint utomhus och vi har ätit lunch ute med hela skolan. Vi fick ett diplom med ett spel i som ni kan spela hemma och prata om hur man ska vara rädd om naturen.

Påminn eleverna om att det är viktigt att lyssna på ALLA vuxna i skolan.

Nästa vecka: vi är lediga på måndag 1/5.

På gång: Torsdag den 11/5 åker vi till Skansen i Stockholm. Vi ska titta på djuren och vi hoppas få se många djurungar som kanske har fötts nu i vår. Vi tar med lunch från skolan. Ni får skicka med lite extra fika /smörgås om ni vill. Observera nötförbudet! Vi börjar skolan som vanligt 8.10 men beräknar vara tillbaka ca. 14.30. Kläder efter väderleken. Vi är utomhus hela dagen.

Trevlig helg! Åsa Annika Carina Felix Daad Stephanie

 


Prenumerera på nya blogginlägg